RODAP

 

Gezamenlijke afspraken over de rechten van makers zijn een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende creatieve industrie. RODAP vertegenwoordigt producenten, omroepen en distributeurs van (audio-)visuele werken bij het maken van deze afspraken.

Meer

Uitspraak Gerechtshof brengt duidelijkheid in filmsector

Film- & tv-makers die betrokken zijn bij de totstandkoming van een film of tv-programma dragen hun exploitatierechten over aan de producent. De exploitatierechten kunnen niet worden overdragen aan een andere partij zoals bijvoorbeeld een collectieve beheersorganisatie. Dat heeft …

Onzekerheid schaadt Nederlandse film en televisie-sector

Film en televisie-industrie gebaat bij einde aan juridische strijd. Producenten, omroepen en distributeurs (RODAP) willen onderhandelingen afronden. Doordat collectieve beheersorganisatie Lira nog steeds de uitzending van Nederlandse film- en televisieprogramma’s wil verbieden, verkere…

CBO’s maken afspraken over vergoeding on demand diensten

RODAP (namens haar leden) en de Collectieve Beheersorganisaties Buma/Stemra, NORMA, SENA/NVPI hebben de afgelopen periode goed en intensief met elkaar gesproken. Doel van dat overleg was te komen tot een redelijke en representatieve vergoeding – o.m. rekening houdend met toekomstige …

Actualiteit