RODAP

 

Gezamenlijke afspraken over de rechten van makers zijn een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende creatieve industrie. RODAP vertegenwoordigt producenten, omroepen en distributeurs van (audio-)visuele werken bij het maken van deze afspraken.

Meer

Onzekerheid schaadt Nederlandse film en televisie-sector

Film en televisie-industrie gebaat bij einde aan juridische strijd. Producenten, omroepen en distributeurs (RODAP) willen onderhandelingen afronden. Doordat collectieve beheersorganisatie Lira nog steeds de uitzending van Nederlandse film- en televisieprogramma’s wil verbieden, verkere…

CBO’s maken afspraken over vergoeding on demand diensten

RODAP (namens haar leden) en de Collectieve Beheersorganisaties Buma/Stemra, NORMA, SENA/NVPI hebben de afgelopen periode goed en intensief met elkaar gesproken. Doel van dat overleg was te komen tot een redelijke en representatieve vergoeding – o.m. rekening houdend met toekomstige …

Rechter: Overleg PAM-RODAP enige oplossing voor geschil over rechtenoverdracht

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 17 februari uitspraak gedaan in het kort geding dat PAM tegen RODAP had aangespannen. Alle vorderingen zijn door de rechter afgewezen. De voorzieningenrechter heeft PAM veroordeeld tot betaling van alle juridische kosten, bijna 9500 euro…

Actualiteit