CBO’s maken afspraken over vergoeding on demand diensten

RODAP (namens haar leden) en de Collectieve Beheersorganisaties Buma/Stemra, NORMA, SENA/NVPI hebben de afgelopen periode goed en intensief met elkaar gesproken.

Doel van dat overleg was te komen tot een redelijke en representatieve vergoeding – o.m. rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen - voor het muziekgebruik in door RoDAP partijen geëxploiteerde en nog te exploiteren omroepgerelateerde on demand diensten van (op dit moment): NPO Plus, Kijk, RTL XL, NL Ziet, Ziggo, KPN en Online.
Het resultaat van het overleg is dat partijen afspraken hebben gemaakt over een door de CBO’s c.s. gezamenlijk te ontvangen vergoeding voor NL Ziet vanaf 1 juli 2014 en voor 2015. Voor 2016 e.v. is een voorlopige vergoeding afgesproken; aan de hand van een gezamenlijk in te richten evaluatie kan de vergoeding dan nog worden bijgesteld.”

Actualiteit