Overeenkomst RODAP met Pictoright

RODAP heeft recentelijk een overeenkomst gesloten met de collectieve beheersorganisatie Pictoright. Pictoright behartigd de collectieve belangen van beeldmakers, zoals fotografen en beeldende kunstenaars.​

In het verleden bestonden er afzonderlijke regelingen tussen Pictoright en de diverse leden van RODAP.  Diverse ontwikkelingen maken het noodzakelijk om tot nieuwe afspraken te komen zoals het uiteen vallen van het voormalige rechtencollectie als ook de komst van RODAP.  Daarnaast zijn partijen het er over eens dat alle digitale ontwikkelingen die in de audiovisuele wereld aan de orde zijn, aanpassingen van de oude afspraken noodzakelijk maakte. De komst van nieuwe aanbod vormen als uitzending en programma gemist, NLziet, replay-tv, on demand aanbod van televisie programma's vroegen om nieuwe afspraken.

Actualiteit