RODAP betaalt PAM de afgesproken vergoedingen

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest tussen RODAP en de PAM partijen over de uitwerking van het in februari jl. gesloten convenant. Dit overleg heeft helaas nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Ondanks dat gegeven, hebben de distributeurs afgelopen zomer de vergoeding over de eerste zes maanden van 2015 gewoon betaald. Dit betekent dat er inmiddels ca € 7,5 miljoen op de gezamenlijke rekening van de cbo’s is bijgeschreven. 

Daarnaast heeft RODAP begin oktober aan PAM laten weten dat als de cbo’s voor de maanden vanaf juli 2015 facturen zouden sturen, deze facturen betaald zouden worden. RODAP heeft aangegeven dat zij daarbij wel uitgaat van de interpretatie van het convenant zoals RODAP deze ziet. Evenwel hebben de cbo’s tot op de dag van vandaag deze facturen nog niet gestuurd. 

RODAP heeft steeds aangegeven dat RODAP bereid is om te betalen en dat parallel daaraan partijen het overleg moeten voortzetten om de liggende interpretatieverschillen op te lossen. Zoals aangegeven is RODAP bereid om conform haar afspraken aan PAM te betalen en is nog in afwachting van de facturen van PAM voor de periode vanaf 1 juli 2015. 

Actualiteit