RODAP: opstelling PAM druist in tegen rechtsregels

RODAP vindt de eis van makers-organisatie PAM dat distributeurs moeten afzien van hun recht om aan makers betaalde vergoedingen terug te vorderen als de rechten niet blijken te zijn overgedragen, tegen alle rechtsregels indruisen.

Dat stelt RODAP als reactie op het kortgeding dat PAM heeft aangespannen.

In de rechtszaak die LIRA tegen Ziggo heeft aangespannen moet de rechter bepalen of makers in de fout zijn gegaan door hun auteursrechten 2 keer te verkopen, zowel aan hun cbo’s als aan de producenten. Als de rechter oordeelt dat hun rechten nog bij de cbo liggen en niet dubbel kunnen zijn overgedragen, dan heeft dit als mogelijke consequentie dat de hele keten met lege handen staat: wel betaald, geen rechten ontvangen. In dat geval willen de distributeurs dat zij de vergoeding kunnen terugvorderen. PAM stelt nu in het kort geding dat RODAP bij voorbaat moet aangeven dat een dergelijke rechterlijke uitspraak geen consequenties mag hebben voor de uitgekeerde vergoedingen van makers, ook al blijken de rechten niet aan producenten te zijn overgedragen.

,,Dat druist tegen alle rechtsregels in”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van RODAP, ,,Als de rechter oordeelt dat de makers auteursrechten mogen voorbehouden en de rechten dan niet blijken te zijn overgedragen, dan is het logisch dat er geld wordt teruggevorderd.”

Distributeurs hebben de afgelopen maanden de vergoeding over de eerste zes maanden van 2015 betaald. Het gaat om een bedrag van ca 7,5 miljoen euro dat op de gezamenlijke rekening van de cbo's is bijgeschreven.

Daarnaast heeft RODAP begin oktober laten weten dat de cbo’s voor de 2de helft van het jaar facturen kan sturen. Tot op heden hebben de cbo’s dit geweigerd waardoor makers op hun geld moeten wachten. ,,Dit is erg vervelend voor de makers”, zegt Van der Laan. ,,Maar wij kunnen niet uitbetalen als wij geen facturen hebben.”

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest tussen RODAP en de PAM partijen over de uitwerking van het in februari jl. gesloten convenant. Dit overleg heeft helaas nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

RODAP heeft steeds aangegeven dat RODAP bereid is om te betalen en dat parallel daaraan partijen het overleg moeten voortzetten om de liggende interpretatieverschillen op te lossen. ,,Deze gang naar de kort geding rechter gaat makers en producenten niet verder brengen”, zegt Van der Laan ,,We gaan liever aan de onderhandelingstafel de laatste losse eindjes van het convenant dat we met elkaar begin vorige jaar hebben gesloten aan elkaar knopen en eens en voor altijd helderheid creeren over waar de rechten nu precies liggen”

 

Actualiteit