Tijdelijke clausule voor individuele productiecontracten

Er is een tijdelijke clausule opgesteld voor individuele productiecontracten die alvast verwijst naar de afspraken in het convenant dat PAM en RODAP 22 januari 2015 zijn overeengekomen. De afspraken over de vergoedingen zoals die het convenant staan, worden in de komende maanden uitgewerkt. 

Tijdelijke clausule voor individuele productiecontracten 

RODAP en PAM adviseren producenten en filmmakers om ondertussen de tijdelijke clausule op te nemen in de individuele productiecontracten. De rechtenorganisaties van filmmakers LIRA, VEVAM en NORMA (scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs, samenwerkend in PAM) en vereniging RODAP (distributeurs, producenten en omroepen) hebben op 22 januari jl. een convenant gesloten. Het convenant bevat afspraken die kort gezegd betrekking hebben op collectieve vergoedingen voor het aanbod van filmwerken via (lineaire) uitzending en doorgifte, catch-up diensten en on-demand diensten. Hiermee is een groot deel van de ‘rechtendiscussies’ in de individuele contractpraktijk beslecht.

Nader overleg over exploitaties buiten scope convenant

Partijen hebben vastgesteld dat het niet de bedoeling is dat de afgesproken vergoedingen via verrekeningen met bijvoorbeeld honoraria, vrijwaringen of anderszins zullen worden teruggehaald bij de individuele filmmakers of hun rechtenorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA. De CBO’s verlenen op hun beurt een vrijwaring aan de RODAP partijen voor bovengenoemde exploitatievormen, zo lang de overeengekomen vergoedingen worden betaald. Het streven is dat ook over exploitaties die buiten de scope van het convenant vallen, duidelijke afspraken worden gemaakt. Daarover voeren de rechtenorganisaties en RODAP nader overleg.

Lees de gezamenlijke brief van RODAP en PAM en hier de hoofdlijnen van het convenant.

Actualiteit