Over RODAP

RODAP vertegenwoordigt de partijen in de waardeketen van productie tot en met distributie van audiovisuele mediadiensten. Dat zijn film- en televisieproducenten, omroepen (publiek en commercieel) en distributeurs (kabel, glasvezel, iptv). De afkorting RODAP staat voor Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties. 

Het lidmaatschap van RODAP staat open voor alle partijen die actief zijn in de keten van audiovisuele productie, omroep of distributie en aanbod van mediadiensten en die specifiek gericht zijn op het Nederlandse publiek en die bereid zijn de uitgangspunten van RODAP te onderschrijven. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- De rechten voor de exploitatie van film- en televisiewerken moeten bij de producent van het betreffende film- of televisiewerk liggen;

- Audiovisuele mediadiensten worden via elke denkbare techniek naar de consument getransporteerd;

- Audiovisuele mediadiensten worden platformonafhankelijk aangeboden; de consument bepaalt op welke apparaten de diensten worden bekeken.

 

Doel RODAP

In een zich snel ontwikkelde digitale wereld, stelt RODAP zich ten doel de leden te verzekeren hun functie te kunnen blijven vervullen bij het creƫren en toegankelijk maken van audio-visuele werken voor de consument. De vereniging wil daartoe voorzien in collectieve regelingen met de betreffende collectieve beheersorganisaties voor de betaling van op auteurs- en/of naburige rechten van derden gebaseerde vergoedingen. Het gaat dus om een regeling ten behoeve van de partijen verenigd binnen RODAP met de betrokken collectieve beheersorganisaties, in een of meer clusters. En dus niet, ter voorkoming van eventuele misverstanden, om de onderlinge leveringscondities van partijen binnen RODAP.