Uitwerking convenant

RODAP en de rechten- en beroepsorganisaties van de Nederlandse filmmakers (verenigd in PAM) hebben afspraken gemaakt over de vergoedingen voor het gebruik van films en tv-series. De afspraken zijn bekrachtigd in een convenant. RODAP en de CBO's van makers en uitvoerende kunstenaars van filmwerken (LIRA, VEVAM en NORMA) werken de komende maanden aan uitwerking van dit covenant. Het convenant heeft kort gezegd betrekking op collectieve vergoedingen voor het aanbod van filmwerken via (lineaire) uitzending en doorgifte, catch-up diensten en on-demand diensten. Met het convenant is een groot deel van de ‘rechtendiscussies’ in de individuele contractpraktijk beslecht.  Hoofdlijnen van het convenant leest u hier. Lees ook de gezamenlijke brief van RODAP en PAM.